Olen kaksikielinen mielenterveyshoitaja ja TEON hyväksymä kognitiivinen psykoterapeutti Pietarsaaresta, jossa minulla on yksityinen psykoterapia vastaanotto.

Mielenterveystyössä lasten, nuorten sekä aikuisten parissa olen kohdannut henkilöitä jotka ovat kärsineet erilaisista mielenterveyden häiriöistä, sosiaalisista ongelmista, traumaattisista elämänkokemuksista tai käytöshäiriöistä.

MITÄ ON KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPIA?

Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan elämää haittaavia ajatuksia, tunteita sekä käyttäytymistä. Terapeutin ja potilaan välillä korostuu yhteistyö ja luottamus. Kognitiivisessa psykoterapiassa kehitetään ongelmaratkaisutaitoja ja selviytymiskeinoja. Uusia toimintatapoja voidaan harjoitella terapiaistuntojen välillä. Kognitiivinen psykoterapia on todettu tehokkaaksi hoitomuodoksi mm. depression, ahdistushäiriöiden, syömishäiriöiden, psykosomaattisten ongelmien ja päihderiippuvuuden hoidossa. Sopii myös neuvontaan, ohjantaan esim. vanhempainohjaukseen, työnohjaukseen, konsultaatioon ja koulutukseen.

Lyhytterapioissa etsitään keinoja esim. jännityksen, masennuksen, ahdistuksen, pelkojen, uupumisen, stressin ja paniikkioireiden hallintaan. Myös suru- ja kriisiterapiat voivat olla lyhytterapioita. Kestoltaan n. 10 kertaa.

Pidemmissä terapioissa paneudutaan haitallisiin toistuviin ajatus- ja käyttäytymismalleihin. Silloin terapia on kestoltaan 1 - 3 vuotta sisältäen 20 - 60 istuntoa. Mahdollisuus KELA-korvaukseen.

Ota yhteyttä, vastaan mielelläni lisäkysymyksiisi!